HÜ E-Posta Sistemleri için tıklayınız.
Şifrenizi değiştirmek için tıklayınız
Şifrenizi sıfırlamak için lütfen tıklayınız
*SMS veya Alternatif E-Posta ile şifre almak için
HÜ Yönetim Sistemleri için tıklayınız
HÜ Yazılım Paketleri Sunucusuna erişmek için tıklayınız
Sorun bildirmek için lütfen tıklayınız
Sıkça sorulan sorulara ulaşmak için lütfen tıklayınız
Personel arama sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız
HÜ Birimleri için telefon rehberi
Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Beytepe Ankara
Tel: 0312 297 62 00
www.bidb.hacettepe.edu.tr